1. DISPOZIŢII GENERALE

 • 1.1. Prezenta politică de confidenţialitate a Magazinului pe internet are caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu reprezintă sursă de obligaţii pentru Beneficiarii sau Clienţii Magazinului Online.

 • 1.2. Administratorul de date personale colectate prin intermediul Magazinului pe Internet este compania Lunex SRL cu sediul în Romania, Lugoj, CIF: RO1846750Nr. de Înreg. în Reg. Com.: J35/1444/1991adresa de e-mail: lunex@lunex.ronumăr telefon: +40744582623 (număr taxat standard – conform tarifului operatorului) – denumită în continuare “Administrator” şi fiind în acelaşi timp Furnizorul de servicii al Magazinului online şi Vânzător. Datele de contact pentru clienții din România sunt: nr de telefon +407445826236, adresa de e-mail: lunex@lunex.ro

 • 1.3. Datele personale ale Beneficiarului şi Clientului sunt prelucrate în conformitate cu Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice și Legea 356/2002 privind comerțul electronic.

 • 1.4. Administratorul manifestă atenţie deosebită pentru a proteja interesele persoanei vizate şi asigură în mod special că datele colectate de el sunt prelucrate în conformitate cu legea; colectate în scopuri specificate, legale şi nu sunt supuse prelucrării ulterioare, incompatibilă cu aceste scopuri; în esenţă corecte şi adecvate cu scopurile pentru care sunt prelucrate și stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate, nu mai mult decât este necesar pentru a atinge scopul prelucrării.

 • 1.5. Orice cuvinte, fraze și acronime apărute pe această pagină şi care încep cu majusculă (ex: Vânzător, Magazin Online, Serviciu Electronic) trebuie înţelese conform definiţiilor din Regulamentul Magazinului Online disponibil pe paginile Magazinului Online.

2. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE COLECTARE A DATELOR ȘI DESTINATARII DATELOR

 • 2.1. Orice scop, domeniu precum şi destinatarii datelor prelucrate de Administrator rezultă ca urmare a acțiunilor întreprinse de către Beneficiar sau Client în Magazinului Online. De exemplu, în cazul în care Clientul în timp ce plasează Comanda alege recepţionarea personală în locul expedierii prin curier, atunci datele lui personale vor fi prelucrate în scopul încheierii şi realizării Contractului de Vânzare, dar nu vor fi puse la dispoziția operatorului de transport din subordinea Administratorului.

 • 2.2. Scopuri posibile de colectare a datelor personale ale Beneficiarilor sau Clienților de către Administrator:

  • 2.2.1 încheierea şi realizarea Contractului de Vânzare sau a contractului de prestare a Serviciilo Electronice (de exemplu, Contul).

  • 2.2.2 marketing direct al produselor proprii sau a serviciilor Administratorului.

 • 2.3. Posibili destinatari ai datelor personale ale Clienţilor Magazinului Online:

  • 2.3.1 În cazul Clientului care beneficiază, în Magazinul Online, de livrarea prin expediere poştală sau expediere prin curier, Administratorul pune la dispoziția transportatorului sau a intermediarului ales, care realizează expedierea la solicitarea Administratorului, datele cu caracter personal ale Clientului

  • 2.3.2 În cazul Clientului care prin intermediul Magazinului Online, utilizează plata electronică sau plata cu cardul, Administratorul pune la dispoziție datele cu caracter personal ale Clientului, entității desemnate să asigure plăţile de mai sus în Magazinul Online.

 • 2.4. Administratorul poate procesa următoarele date personale ale Beneficiarilor sau Clienţilor care utilizează Magazinul Online: numele şi prenumele; adresa de e-mail; numărul de telefon de contact; adresa de livrare (strada, număr, numărul locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de domiciliu / de serviciu / adresa sediului (dacă este alta decât adresa de livrare). În cazul Beneficiarilor sau Clienţilor non-consumatori Administratorul poate procesa suplimentar denumirea firmei şi codul de identificare fiscală (CIF) al Beneficiarului sau Clientului.

 • 2.5. Furnizarea datelor cu caracter personal menționate în paragraful precedent poate fi indispensabilă pentru încheierea și realizarea Contractului de vânzare sau a contractului de prestare de Servicii Electronice în Magazinul Online. Orice domeniul de aplicare a datelor necesare pentru încheierea unui acord este indicat anterior pe site-ul Magazinul Online şi în Regulamentul Magazinului Online.

3. GOOGLE ANALYTICS, DATE OPERAŢIONALE

 • 3.1. Administratorul beneficiază în Magazinul Online de serviciile Google Analytics şi Universal Analytics furnizate de firma Google Inc. („Google”), cu sediul la adresa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aceste servicii ajută Administratorul să analizeze dinamica activității în Magazinul Online.

 • 3.2. Datele colectate, în cadrul serviciilor de mai sunt prelucrate în mod anonim (sunt aşa numitele date operaţionale care nu permit identificarea persoanei) pentru generarea de statistici care ajută la administrarea Magazinului Online. Aceste date au un caracter cumulativ şi anonim, deci nu conţin trăsături de identificare a persoanelor care vizitează paginile Magazinului Online. Aceste date nu sunt puse la dispoziția persoanelor terțe.

 • 3.3. Administratorul, beneficiind de serviciile de mai sus în cadrul Magazinului Online colectează date precum sursa şi mediul de achiziţie a Beneficiarilor precum şi modul lor de comportare pe paginile Magazinul Online, informații despre dispozitivele și browser-ele de pe care se accesează paginile, date geografice, date legate de comenzi (conţinutul coşului şi valoarea sa), date demografice (vârstă, sex) şi interesele.

 • 3.4. Informații detaliate despre principiile de funcţionare a serviciilor Google Analytics şi Universal Analytics, inclusiv principiile de colectare și prelucrare a datelor sunt disponibile aici: Cum utilizează Google datele când foloseşti pagini sau aplicaţii ale partenerilor noştri (www.google.com/intl/ro/policies/privacy/partners/)

 • 3.5. Informații privind utilizarea fișierelor cookie pe paginile Magazinului Online sunt disponibile în politica cookies, separată, disponibilă pe site-ul Magazinul Online.

4. BAZA DE PRELUCRARE A DATELOR

 • 4.1. Furnizarea datelor personale de Beneficiar sau Client este voluntară, însă nefurnizarea datelor solicitate pe paginile Magazinului Online și în Regulamentul Magazinului Online, absolut necesare pentru încheierea şi realizarea Contractului de vânzare sau a contractului de furnizare a Serviciilor Electronice are ca rezultat imposibilitatea încheierii acestui contract.

 • 4.2. Baza de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Beneficiarului sau Clientului este constituită de necesitatea realizării contractului aceasta fiind parte sau la cererea acesteia ăntreprinderea de acțiuni, înaintea încheierii acordului. În cazul prelucrării datelor în scopul marketingului direct al produselor sau serviciilor Administratorului, baza unei astfel de prelucrări este: (1) acordul prealabil al Beneficiarului sau Clientului sau (2) îndeplinirea obiectivelor legale realizate de către Administrator (în conformitate cu Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, astfel se consideră interes legal, în special cazul marketing-ului direct de produse sau servicii ale Administratorului).

5. DREPTUL CONTROLULUI, ACCESULUI LA CONŢINUTUL PROPRIILOR DATE PERSONALE ŞI CORECTAREA ACESTORA

 • 5.1. Beneficiarul sau Clientul are dreptul accesului la conţinutul datelor sale şi posibilitatea corectării acestora.

 • 5.2. Fiecare persoană are dreptul de a controla prelucrarea datele referitoare la propria identitate, conţinute în baza de date a Administratorului, dar mai ales dreptul la: solicitarea completării, actualizării, rectificării datelor personale, suspendarea temporară sau permanentă a prelucrării sau ștergerea acestora, dacă sunt incomplete, neactuale, incorecte sau au fost colectate prin încălcarea legii sau nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate.

 • 5.3. În cazul exprimării acordului de către Beneficiar sau Client pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct a produselor sau serviciilor proprii ale Administratorului, acordul poate fi revocat în orice moment.

 • 5.4. În cazul în care Administratorul intenționează să prelucreze sau prelucrează datele Beneficiarului sau Clientului în scop de marketing direct a produselor sau serviciilor proprii, respectiva persoană are de asemenea dreptul la: (1) înaintarea unei cereri scrise, motivate, de încetare a prelucrării datelor din cauza situației sale speciale sau (2) înaintarea unei cereri prin care se opune prelucrării datelor sale.

 • 5.5. În scopul realizării celor specificate mai sus Administratorul poate fi contactat prin trimiterea unui mesaj scris sau prin poşta electronică pe adresa Administratorului, indicată la începutul acestei politici de confidențialitate.

6. DISPOZIȚII FINALE

 • 6.1. Magazinul online poate conține link-uri către alte site-uri. Administratorul recomandă ca, după trecerea la o altă pagină, să fie citite şi înţelese normele respectivei politici de confidențialitate. Prezenta politică de confidenţialitate este valabilă doar pentru acest Magazin Online.

 • 6.2. Administratorul utilizează măsuri tehnice și organizatorice care asigură protecția datelor prelucrate cu caracter personal, potrivit riscurilor şi categoriilor de date protejate, în special, protejarea datelor împotriva accesării lor de persoanele neautorizate, preluarea lor de către o persoană neautorizată, prelucrarea lor cu încălcarea reglementărilor în vigoare precum şi modificarea, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestor date.

 • 6.3. Administratorul pune la dispoziție corespunzător următoarele măsuri tehnice de prevenire a achiziționării și modificării de către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal transmise pe cale electronică:

  • 6.3.1. Asigurarea bazei de date împotriva accesului neautorizat.

  • 6.3.2. Certificat SSL pe paginile Magazinului Online unde sunt înscrise datele Clienţilor.

  • 6.3.3. Criptarea datelor folosite pentru autentificarea Beneficiarului.

  • 6.3.4. Accesul la Cont doar după introducerea login-ului individual şi a parolei.